introductie | opdrachtgevers | diensten | samenwerking | projecten | inschrijven | contact

OntwikkelSamen is een samenwerkingsverband tussen de volgende bureaus:

klik op de logo's voor meer informatie.

Met de nauwe samenwerking tussen de drie bedrijven zetten wij in op:

• een goed op elkaar ingespeeld team bestaande uit enthousiaste deskundigen
• het in een vroeg stadium bundelen van alle CPO-kennis en -expertise
• het treffen van goede voorbereidingen en afspraken vroeg in het proces
• duidelijke communicatie en goed luisterenen meedenken
• verrassende oplossingen en toekomstbestendige ontwerpen
• hoog architectonisch- en stedenbouwkundig ambitieniveau