introductie | opdrachtgevers | diensten | samenwerking | projecten | inschrijven | contact

particulieren | gemeenten/ontwikkelaars

OntwikkelSamen zet specialistische kennis en ervaring in bij alle stappen in zowel het ontwerp- en bouwproces als met de organisatie van CPO projecten. Met deze expertise kunnen wij u vanaf de initiatieffase tot aan uitvoering optimaal bijstaan:

CPO Procesbegeleiding
 initiatief en opstart
• financiën en subsidies

Opstellen plan van aanpak
• Locatieonderzoek:  bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan, welstand
• Doelstellingen en ambities
• Beheer/bestuur/vereniging
• Hypotheken

Ontwerp
• Stedenbouwkundig Ontwerp
• Architectonisch Ontwerp

Bouwvoorbereiding
• Bouwkundige Uitwerking
• BIM (Building Information Model)
• Kosten Calculatie
• Bestek Schrijven

Bouw
• Bouwbegeleiding